چاپگرهای فیش سوو
مناسب برای پایانه های فروش

چاپگر های فیش سوو سریع و قابل اعتماد هستند و دارای رابط کاربری آسانی می باشند.
ویژگی ها: بارگذاری سریع کاغذ، طراحی کوچک، سازگاری با ESC/POS
قابلیت سفارشی سازی با نرم افزار های رایج.
مناسب برای خرده فروشی، اماکن درمانی، بانک ها و فروشگاه های مواد غذایی.

چاپگر فیش

SLK-TS400

دارای برچسب نشان انرژی استار •
سایز کوچک •
قابلیت خروج از بالا و جلو •
جایگزینی سریع اجزاء •
ESC/POS سازگاری با دستورات •
طراحی متراکم، قابلیت نصب بروی دیوار •

Download

Leaflet

FAQ

Regional Contact

SLK-T200  سری
دارای برچسب نشان انرژی استار •
تنظیم عرض کاغذ از 55 الی 82.5 میلیمتر •
ESC/POS سازگاری با دستورات •
ملودی باکس، پوشش ضد نشت تجهیزات جانبی •
پشتیبانی از درایورهای مختلف •

Download

Leaflet

FAQ

Regional Contact

SLK-T210  سری
دارای برچسب نشان انرژی استار •
تنظیم عرض کاغذ از 55 الی 82.5 میلیمتر •
ESC/POS سازگاری با دستورات •
پشتیبانی از درایورهای مختلف •
ASB (Auto Status Back) قابلیت •
قابلیت نصب بروی دیوار •

Download

Leaflet

FAQ

Regional Contact

SLK-T320  سری
دارای برچسب نشان انرژی استار •
تنظیم عرض کاغذ از 55 الی 82.5 میلیمتر •
ESC/POS سازگاری با دستورات •
پشتیبانی از درایورهای مختلف •

Download

Leaflet

FAQ

Regional Contact

SLK-T120  سری
دارای برچسب نشان انرژی استار •
تنظیم عرض کاغذ از 55 الی 82.5 میلیمتر •
بارگذاری سریع کاغذ •
ESC/POS سازگاری با دستورات •
ملودی باکس (تجهیزات جانبی) •
پشتیبانی از درایورهای مختلف •

Download

Leaflet

FAQ

Regional Contact

SLK-TE25

بارگذاری کاغذ از جلو •
خروج کاغذ از جلو •
پوشش ضد نشت: مقاومت بالا و عایق شده •
سرعت بالای چاپ: 200 میلیمتر در ثانیه •
دارای برچسب نشان انرژی استار •
ESC/POS سازگاری با دستورات •
کاربری آسان و دارای نوآوری •

Download

Leaflet

FAQ

Regional Contact

SLK-T42

سایز کوچک •
59mm±0.5mm :عرض کاغذ •
برش خودکار (اختیاری) •
USB + Serial :رابط دوگانه •
سرعت بالای چاپ: 200 میلیمتر در ثانیه •
ESC/POS سازگاری با دستورات •

Download

Leaflet

FAQ

Regional Contact

SLK-T22

ASB (Auto Status Back) قابلیت •
سرعت بالای چاپ: 150 میلیمتر در ثانیه •
تنظیم عرض کاغذ از 55 الی 82.5 میلیمتر •
ESC/POS سازگاری با دستورات •

Download

Leaflet

FAQ

Regional Contact

SLK-D10

قابلیت انتخاب نوع رول •
سرعت چاپ: 3.5 خط در ثانیه •
Serial, Parallel(25pin/36pin) :رابط کاربری استاندارد •
Serial + MSR :رابط کاربری دوگانه (اختیاری) •
زنگ اخبار درونی (اختیاری) •

Download

Leaflet

FAQ

Regional Contact

SLK-D30

بارگذاری سریع کاغذ •
سرعت بالای چاپ: 5 خط در ثانیه •
قابلیت چاپ 2 رنگ •
برش دهنده خودکار (اختیاری) •
دارای سنسور های موجودی کاغذ، بازبوردن درب •
دارای سنسور بلک مارک (اختیاری) •

Download

Leaflet

FAQ

Regional Contact

Sewoo Certificate